SZUKASZ PORAD W KWESTIACH
INWESTYCYJNYCH LUB PRAWNYCH?

Jako Twój pośrednik doradzę we wszystkich aspektach obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie:

Analizy nieruchomości

Wieloletnie doświadczenie w analizie różnych nieruchomości pozwala mi trafnie szacować wartości różnych nieruchomości na potrzeby osób fizycznych czy firm.
Potrafimy spojrzeć na nieruchomość z szerszej perspektywy. Określenie jej mocnych i słabszych cech to nasz priorytet.
Dzięki wiedzy technicznej i prawnej „prześwietlamy” różne aspekty nieruchomości.
Analiza musi trafnie ocenić wartość rynkową nieruchomości z uwzględnieniem trendów rynkowych i jej potencjału.
Określenie jej potencjału to moja specjalizacja.

Doradztwa transakcyjnego

Decydując się na inwestycje na rynku nieruchomości wybierasz alternatywę klasycznych produktów bankowych czy innych instytucji finansowych.
Inwestowanie w nieruchomości wymaga wiedzy, nieustannej obserwacji rynku, jego trendów i umiejętnej analizy.
Potrafię ocenić atrakcyjność ekonomiczną zainwestowania w konkretną nieruchomość. Dostarczę raport z uwzględnieniem oczekiwanej stopy zwrotu, kosztów inwestycji i warunków kredytowych.

Doradztwa inwestycyjnego

Doradzam w jaki sposób bezpiecznie sprzedać lub kupić nieruchomość. Analizuję stan prawny i techniczny, weryfikuję prawidłowość wpisów w księdze wieczystej czy prawidłowość opisów geodezyjnych.
Aktywnie uczestniczę w przygotowaniu transakcji. Dobieram i analizuję zapisy umowy przedwstępnej czy końcowej, by maksymalnie zabezpieczyć Twoją transakcję.

Doradztwa prawnego

Zapewniam kompleksową obsługę w szeroko rozumianym prawie nieruchomości oraz prawie budowlanym.
Doświadczenie własne i wsparcie specjalistów umożliwia mi regulowanie stanów prawnych nieruchomości oraz doradzanie w kwestiach spadków i darowizn.
Doradzam również w optymalizacji podatków związanych z inwestowaniem w nieruchomości.

Jestem w stanie dostarczyć Tobie pełne wsparcie we wszelkich aspektach związanych z transakcjami i projektami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości. Zajmuje się pełną obsługą prawną transakcji sprzedaży i nabywania nieruchomości. Biorę udział w negocjacjach i reprezentuję Ciebie przed organami administracyjnymi.