Optymalizacja rentowności

Rynek nieruchomości to ciągła gra potrzeb konsumentów z oczekiwaniami właścicieli nieruchomości. Istotą optymalizacji rentowności nieruchomości jest spotkanie się właściciela i konsumenta w najbardziej optymalnym dla każdego z nich punkcie.
Każda nieruchomość ma swój potencjał, który należ dostrzec, rozwinąć i pielęgnować.
Choć wielu tego nie dostrzega ale nieruchomości ewoluują tak jak i my.
Optymalizacja to obranie optymalnego kierunku.